top of page
Tomas_Petro_notar_PP_Final_emblem.png

Na Notárskom úrade JUDr. Tomáša Petra, notára so sídlom v Poprade je Vám plne k dispozícii:

JUDr. Tomáš Petro,

notár

 

JUDr. Tomáš Petro ukončil magisterské štúdium v študijnom odbore právo na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2015. V rámci právnej praxe pôsobil jeden a pol roka ako notársky koncipient na notárskom úrade JUDr. Ladislava Vojtka, notára so sídlom v Humennom a štyri a pol roka ako notársky koncipient a následne notársky kandidát na notárskom úrade JUDr. Martiny Mižikovej, notára so sídlom v Košiciach. Dňa 30. septembra 2020 bol vymenovaný za notára do sídla v Poprade v obvode  Okresného súdu Poprad.

JUDr. Denisa Petrová,

notársky koncipient

 

JUDr. Denisa Petrová študovala právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 2012 – 2017, kde následne v roku 2020 absolvovala rigoróznu skúšku. V rámci právnej praxe pôsobila tri roky ako notársky koncipient na notárskom úrade JUDr. Martiny Mižikovej, notára so sídlom v Košiciach. Na notárskom úrade JUDr. Tomáša Petra je ako notársky koncipient zamestnaná od 01. januára 2021.

6_edited.jpg

Moderný notársky úrad 

Naše priestory nájdete v budove Palace Hill v centre Popradu, na námestí sv Egídia 7/15, Poprad 05801

Rezervácia termínu

Rýchle jednanie

Parkovanie priamo pred úradom

bottom of page