top of page
Tomas_Petro_notar_PP_Final_emblem.png

Poplatky u notára


Za činnosť notára podľa notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára. Výška odmeny notára za notársku činnosť je štátom stanovená za jednotlivé úkony.


Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov, a to pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu. V cene úkonu notára je taktiež zahrnutá odmena a náhrada hotových výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR.


Cena úkonu notára sa takisto zvyšuje o DPH vo výške 20 %, a to z dôvodu, že každý notár pôsobiaci na území Slovenskej republiky musí byť v zmysle Uznesenia mimoriadnej konferencie notárov platcom DPH.


Ak máte akékoľvek otázky ohľadne notárskych poplatkov, neváhajte kontaktovať notársky úrad. Pri bližšie oboznámenie sa s výškou notárskych poplatkov za jednotlivé úkony notárskej činnosti si pozrite nižšie uvedenú vyhlášku:

 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z..

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich majetkových vzťahov. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page