top of page

Rýchla dostupnosť listín na území celého Slovenska

Vybavenie: Na počkanie

Zabezpečíme Vám okamžitú dostupnosť Vašej listiny na území celého Slovenska prostredníctvom jej uloženia do Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls).

Notár na žiadosť účastníka zabezpečí uloženie prvopisu alebo osvedčenej fotokópieúčastníkom predloženej listiny v elektronickej podobe v notárskom centrálnom registri listín (NCRls).


Akýkoľvek notár na území Slovenskej republiky potom môže vydať z NCRls osvedčený odpis Vašej listiny oprávneným osobám, ktoré ste určili pri registrácii listiny do NCRls a za podmienok, ktoré ste určili pri registrácii listiny do NCRls.

Online nakupování

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page