top of page

Vydávanie odpisov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO)

Vybavenie: Na počkanie

Cena úkonu: 1,60 EUR s DPH

(za každú, aj začatú stranu odpisu)

Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme odpis z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), ktorým preukážete existenciu právnickej osoby, ako aj oprávnenie v jej mene konať.


Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) je od roku 2015 zdrojom právne platných údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci, ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 70 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych informačných systémov. Zároveň ide o referenčný register v súlade s § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, v ktorom je
podľa osobitných predpisov k týmto údajom ustanovená domnienka správnosti.

Kopírování dolů

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page