top of page

Spisovanie závetov vo forme notárskej zápisnice

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa spísania Vášho závetu, listiny o vydedení a vyhlásenia o voľbe práva podľa osobitného predpisu, alebo odvolania týchto úkonov.

Výhody využitia služieb notára pri spísaní listiny pre prípad smrti:

 

  • Notár Vám poskytne komplexné právne poradenstvo pri spísaní Vášho závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva, ktoré budú spísané vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou, a ktorá disponuje vyššou dôkaznou silou ako závet, ktorý je spísaný ako súkromná listina.

  • Zriadenie poslednej vôle u notára je zároveň zárukou, že listina nebude mať žiadne vady.

  • Závetca má istotu, že v prípade jeho smrti sa v konaní o dedičstve bude na jeho listinu zriadenú pre prípad smrti prihliadať, nakoľko je registrovaná v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza) a uložená v Notárskom centrálnom registri listín, čo vylučuje jej stratu, poškodenie, či zničenie.

  • Zriadenie poslednej vôle u notára poskytuje závetcovi úplnú istotu, že jeho závet bude spísaný v súlade s právnymi predpismi a bude zabezpečená jeho existencia v prípade konania o dedičstve.

Podepsání smlouvy

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri spisovaní Vašej poslednej vôle. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page