top of page

Zaručená konverzia

Vybavenie: Na počkanie

Notár na žiadosť účastníka vykoná zaručenú konverziu:


a) elektronického dokumentu transformovaného do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, (v tomto prípade musí byť notárovi poskytnutý dokument v príslušnej elektronickej podobe, využiteľnej na účely zaručenej konverzie),


b) dokumentu v listinnej podobe transformovaného do novovzniknutého elektronického dokumentu,

a to s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony.

Informativní rozhovor

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page